imedre.com

SKVideoNode Sınıfı Nedir Ve Fonksiyonları Nelerdir ? – Sprite Kit Derinlikleri #12

Merhaba, bu yazıda SKVideoNode sınfını inceleyeceğiz. Keyifli okumalar.

SKVideoNode Nedir?

Video içeriğini görüntüleyen bir düğüm.

Genel Bakış

Diğer herhangi bir düğüm gibi, video düğümünü düğüm ağacının herhangi bir yerine koyabilirsiniz ve SpriteKit düzgün şekilde işleyebilir. Örneğin, bir texture  kullanarak tanımlamak için zor  olabilecek bazı görsel davranışları canlandırmak için bir video düğümü kullanabilirsiniz.
Bir video düğümü, SKSpriteNode sınıfına sunulan özelliklerin yalnızca bir alt kümesini sunar:

 1. Bir video düğümü her zaman eşit şekilde gerilir.
 2. Bir video düğümü renklendirilemez. Bununla birlikte, renk tedavileri ve diğer efektler için Core Image filtrelerini eklemek üzere bir SKEffectNode alt öğesi olarak bir video düğümü eklenebilir.
 3. Bir video düğümü her zaman alfa karışım modunu kullanır.
 4. Bir video düğümü, özel gölgelendiriciler veya aydınlatma kullanamaz.

Bir video düğümü oluşturulduğunda, boyut özelliği video içeriğinin taban boyutuna getirilir, ancak isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Video içeriği otomatik olarak yeni boyuta gerilir. Bir hareketli düğümde olduğu gibi, anchorPoint özelliği, içeriğin düğüm konumuna göre nerede görüntüleneceğini tanımlar.
Liste 1, uygulama düğümünde saklanan bir video dosyasını kullanarak video düğümünü başlatır ve ardından düğümü sahneye ekler. Video oynatmayı başlatmak için düğümün play () yöntemini çağırır.

let sample = SKVideoNode(fileNamed: "sample.mov")
sample.position = CGPoint(x: frame.midX,
             y: frame.midY)
addChild(sample)
sample.play()

Düğümün play () ve pause () yöntemlerini kullanarak oynatmayı denetlersiniz.
Video oynatma davranışı üzerinde daha hassas kontrole ihtiyacınız varsa, video içeriğiniz için bir AVPlayer nesnesi oluşturmak için AVFoundation’ı kullanabilir ve ardından bu nesneyi SKVideoNode düğümünü başlatmak için kullanabilirsiniz. Ardından, düğümün oynatma yöntemlerini kullanmak yerine, oynatmayı kontrol etmek için AVPlayer nesnesini kullanırsınız. Video içeriği video düğümünde otomatik olarak görüntülenir.

Fonksiyonlar ve Değişkenler

SKVideoNode’un fonksiyonlarının konulara ayırmak gerekirse:

 1. Video Düğümü Oluşturma
 2. Video Düğümünün Görsel Özelliklerini Ayarlama
 3. Video Oynatmayı Kontrol Etme

3 konuya ayırabiliriz. Hadi bu fonksiyonları ve değişkenleri inceleyelim.

Video Düğümü Oluşturma

init(avPlayer: AVPlayer)
Var olan bir AVPlayer nesnesini kullanarak bir video düğümünü başlatır.
init(fileNamed: String)
Uygulama paketinde saklanan bir video dosyasını kullanarak video düğümünü başlatır.
init(url: URL)
Bir URL kullanarak bir video düğümünü başlatır.

Video Düğümünün Görsel Özelliklerini Ayarlama

var anchorPoint: CGPoint
Düğümdeki düğümün konumuna karşılık gelen noktayı tanımlar.
var size: CGSize
Video düğümün noktalardaki boyutları.

Video Oynatmayı Kontrol Etme

func play()
Video oynatmayı başlatır.
func pause()
Video oynatmayı durdurur.

Yorum Ekle