imedre.com

SKTileGroupRule Sınıfı Nedir Ve Fonksiyonları Nelerdir? Sprite Kit Derinlikleri #22

Merhaba, bu yazıda SKTileGroupRule sınıfını anlatacağım. Keyifli okumalar.

Kısaca SKTileGroupRule Nedir?

Karoların bir haritaya nasıl yerleştirileceğini tanımlayan bir sınıf.

Genel Bakış

Karo, bir tile haritasında doldurulduğunda, tilegrouprule komşu karo ile bitişik kurallara göre nasıl doldurulacağını tanımlar. Birden çok tanımlamaya sahip bir kural, tanımların yerleştirme ağırlıklarını, hangisinin kullanılacağını rasgele seçecek şekilde kullanır.

Fonksiyonları

struct SKTileAdjacencyMask
Komşu çinilerin yan yana nasıl otomatik olarak yerleştirildiğini belirten bir numaralandırma.
init(adjacency: SKTileAdjacencyMask, tileDefinitions:[SKTileDefinition])

Bitişik kuralları ve kiremit tanımları ile yeni bir kiremit grubu kuralı başlatır.

Tile Özelliklerini Değiştirme

var adjacency: SKTileAdjacencyMask
Bu kuralın komşuluk şartı.
var name: String?
Karo grubu kuralıyla ilişkilendirilmiş bir ad.
var tileDefinitions: [SKTileDefinition]
Bu kural için kullanılan kiremit tanımları.

Yorum Ekle

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.