imedre.com

SKTileDefinition Sınıfı Nedir ve Fonksiyonları Nelerdir ? Sprite Kit Derinlikleri #21

Merhaba, bu yazıda SKTileDefinition sınıfını anlatacağım. Keyifli okumalar.

Kısaca SKTileDefinition Nedir?

Bir tile haritasında kullanılan tek bir tile türünü açıklayan bir sınıf.

Genel Bakış

Tek bir tile görsel temsilini tanımlamak için, doku ve boyut bilgileri içeren bir SKTileDefinition nesnesi oluşturursunuz. Tile tanımları, 3D aydınlatmayı simüle etmek için ayrı normal texturları ve timePerFrame özelliği tarafından kontrol edilen hız ile animasyon için texture dizilerini destekler. Texturelar 90˚’lik artışlarla döndürülebilir veya dikey veya yatay olarak çevrilebilir.
Bir tile tanımlaması oluşturulduktan sonra, bir SKTileSet’e eklenen ve bir SKTileMapNode ile sahnedeki görüntülenen bir SKTileGroup içinde kapsülleyeceksiniz.

Fonksiyonları Ve Değişkenleri

enum SKTileDefinitionRotation
İzin verilen karo tanımı döndürme açılarını tanımlayan seçenekler.
init(texture: SKTexture)
Tek bir dokuyla yeni bir karo tanımını başlatır.
init(texture: SKTexture, normalTexture: SKTexture, size:CGSize)
3D aydınlatmayı simüle etmek için tek bir doku ve ayrı bir normal doku ile yeni bir karo tanımını başlatır.
init(texture: SKTexture, size: CGSize)
Tek bir doku ile belirtilen boyutta yeni bir karo tanımını başlatır.
init(textures: [SKTexture], normalTextures: [SKTexture], size: CGSize, timePerFrame: CGFloat)
Animasyon için texture arrayleri ve normal texturelar ile yeni bir karo tanımını başlatır.
init(textures: [SKTexture], size: CGSize, timePerFrame:CGFloat)
Animasyon için bir array texture ile yeni bir karo tanımını başlatır.

Özelliklerini Değiştirme

var flipHorizontally: Bool
Tanıma ait resmi dikey olarak çeviren bir Boolean.

 var flipVertically: Bool
Tanıma ait resmi yatay olarak çeviren bir Boolean.
var name: String?
Karo tanımıyla ilişkili bir ad.
var normalTextures: [SKTexture]
3D aydınlatmayı simüle etmek için çini için normalleri oluşturmak üzere kullanılan bir dizi SKTexture nesnesi.

var placementWeight: Int

Karo tanımının yerleştirme ağırlığı.
var rotation: SKTileDefinitionRotation
Döşeme tanımının 90˚’lik artışlarla dönüşü.

var size: CGSize

Tile tanımının noktalardaki boyutu.
var textures: [SKTexture]
Karo tanım nesnesinin içeriğini tanımlayan bir array SKTexture nesnesi.
var timePerFrame: CGFloat
Saniyeler içinde, dizi dizisindeki her bir dokumanın, sekanstaki bir sonraki dokuya geçmeden önce görüntülendiği süre.
var userData: NSMutableDictionary?

 Rasgele veri içeren bir dictionary.

Yorum Ekle

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.