imedre.com

SKTexture Sınıfının Fonksiyonları – Sprite Kit Derinlikleri #16

Merhaba, SKTexture sınıfının fonksiyonlarını konulara ayırmak gerekirse :

  1. Görüntülerden Yeni Dokular Oluşturmak

  2. Raw Piksel Verisinden Dokular Oluşturmak

  3. Normal Harita Dokular Oluşturulması

  4. Gürültü Dokusu Oluşturmak

  5. Gürültü Haritalarından Dokular Oluşturmak

  6. Bir Dokunun Özelliklerini İncelemek

  7. Doku Verilerini Önyükleme

7 konuya ayırabiliriz. Hadi başlayalım.

Görüntülerden Yeni Dokular Oluşturmak

init(imageNamed: String)
Uygulama paketinde saklanan bir görüntü dosyasından yeni bir doku nesnesi oluşturun.
init(image: UIImage)
Bir görüntü nesnesinden yeni bir doku nesnesi oluşturun.
init(cgImage: CGImage)
Quartz 2D görüntüden yeni bir doku nesnesi oluşturun.
init(rect: CGRect, in: SKTexture)
Mevcut bir doku alt kümesinden yeni bir doku oluşturur.
func applying(CIFilter)
Varolan bir dokuya bir Core Image filtresi uygulayarak yeni bir doku oluşturur.

func cgImage()
Dokudaki görüntü verilerini Quartz 2D görüntüsü olarak döndürür.

Raw Piksel Verisinden Dokular Oluşturmak

init(data: Data, size: CGSize)
Raw piksel verilerinden yeni bir doku oluşturur.

init(data: Data, size: CGSize, rowLength: UInt32, alignment: UInt32)
Özel formatlanmış raw piksel verilerinden yeni bir doku oluşturur.
init(data: Data, size: CGSize, flipped: Bool)

Ham piksel verilerinden yeni bir doku oluşturur

Normal Harita Dokuları Oluşturulması

func generatingNormalMap()
Varolan bir doku içeriğini analiz ederek normal bir harita yapısı oluşturur.

func generatingNormalMap(withSmoothness: CGFloat, contrast:CGFloat)
Varolan bir doku içeriğini analiz ederek normal bir harita yapısı oluşturur.

Gürültü Dokusu Oluşturma

init(vectorNoiseWithSmoothness: CGFloat, size: CGSize)

İçeriği prosedürel olarak üretilen yönlü gürültü verileri olan yeni bir doku oluşturur.
init(noiseWithSmoothness: CGFloat, size: CGSize, grayscale:Bool)
İçeriği prosedürel olarak üretilen renkli gürültü verileri olan yeni bir doku oluşturur.

Gürültü Haritalarından Doku Oluşturma

init(noiseMap: GKNoiseMap)
Belirtilen gürültü haritasından bir doku oluşturur.

Bir Dokunun Özelliklerini İncelemek

var filteringMode: SKTextureFilteringMode

 Doku ile çizilmiş bir hareketli grafiğin boyutu, dokunun doğal boyutunda çizilmediğinde kullanılan filtre modu.

func size()

 Dokunun boyutu.
func textureRect()
 Resmini oluşturmak için kullanılan dokunun bölümünü tanımlayan bir dikdörtgen.
var usesMipmaps: Bool
Doku mipmap oluşturmaya çalışıp çalışmadığını belirten bir Boole değeri.

Doku Verilerini Önyükleme

func preload(completionHandler: () -> Void)

 Doku verilerini belleğe yükleyin, görev tamamlandıktan sonra bir tamamlama işleyicisini çağırın.
class func preload([SKTexture], withCompletionHandler: () -> Void)
Çoklu dokuların doku verilerini belleğe yükleyin.

Yorum Ekle

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.