imedre.com

SKSpriteNode Sınıfının Fonksiyonları Nedir 2 ? Sprite Kit Derinlikleri #8

Merhaba, bu yazıda  SKSpriteNode’un fonksiyonlarına değineceğiz. SKSpriteNode nedir konusunu bir önceki yazıda anlattım, eğer okumadıysanız kırmızı butona tıklayarak yazıya ulaşabilirsiniz.Keyifli okumalar.

SKSpriteNode Nedir?

SKSpriteNode’un fonksiyonlarını ayırmak gerekirse

  1. Yeni Bir Sprite Başlatma
  2. Fiziksel Özelliklerin İncelenmesi
  3. Sprite’ın Dokusunu İncelemek
  4. Renk Özelliklerinin İncelenmesi
  5. Sprite’in Framebuffer ile karıştırılması
  6. Sprite’a Aydınlatma Ekleme
  7. Özel Gölgelendiricilerle Çalışmak

olarak ayırabiliriz.

Yeni Bir Sprite Başlatma

init(color: UIColor, size: CGSize)
Renkli bir sprite node başlatır.
init(imageNamed: String)
Bir görüntü dosyası kullanarak sprite node  başlatır.
init(texture: SKTexture?)
Varolan bir texture nesnesini kullanarak texture ile grafiği başlatır.
init(texture: SKTexture?, color: UIColor, size: CGSize)
Varolan bir texture nesnesini kullanarak renkli ve dokulu bir grafiği başlatır.
init(texture: SKTexture?, size: CGSize)
Varolan bir texture nesnesini kullanarak ancak belirli bir boyuta sahip dokulu bir grafiği başlatır.
init(imageNamed: String, normalMapped: Bool)
İsteğe bağlı olarak 3D aydınlatmayı simüle etmek için normal bir harita ekleyerek bir görüntü dosyası kullanarak dokulu bir hareketli grafiğe başlar.
init(texture: SKTexture?, normalMap: SKTexture?)
3D aydınlatmayı simüle etmek için normal bir haritaya sahip dokulu bir grafiği başlatır.

Fiziksel Özelliklerin İncelenmesi

var size: CGSize
Sprite’ın boyutunu belirler.
func scale(to: CGSize)
Belirli bir boyuta node atamak için ölçeklendirir.
var anchorPoint: CGPoint
Düğümün konumuna karşılık gelen noktayı tanımlar.

Sprite’ın Dokusunu İncelemek

var texture: SKTexture?
Sprite çizmek için kullanılan doku.
var centerRect: CGRect

 Dokunun hareketli grafiğe nasıl uygulandığını tanımlayan özellik.
var colorBlendFactor: CGFloat

 Rengi hareketli grafiğin dokusuyla nasıl harmanlandığını açıklayan bir  nokta değeri.

Renk Özelliklerinin İncelenmesi

var color: UIColor
Hareketli grafiğin rengi.

Sprite’ın Frame buffer İle Karıştırılması

var blendMode: SKBlendMode
Harmanlama modunu ana öğenin framebuffer’ına çizmek için kullanılan karışım modu.

Sprite’a Aydınlatma Ekleme

var lightingBitMask: UInt32
Bu hareketli grafiğin sahnelerde ışık düğümleri tarafından nasıl aydınlatıldığını tanımlayan bir maske.
var shadowedBitMask: UInt32
Hangi ışığın hareketli grafiğe ek gölgeler eklediğini tanımlayan bir maske.
var shadowCastBitMask: UInt32
Bu ışık tarafından hangi ışıkların kapatıldığını tanımlayan bir maske.
var normalTexture: SKTexture?
Sprite için normal haritayı belirten bir doku.

Özel Gölgelendiricilerle Çalışmak

var shader: SKShader?
Özel grafiğin özel bir gölgelendirici kullanılarak oluşturulup oluşturulmadığını belirleyen bir özellik.
var attributeValues: [String : SKAttributeValue]

 Düğümün ekli gölgelendiricisi ile ilişkili her bir özelliğin değerleri.
func setValue(SKAttributeValue, forAttribute: String)
Ekli bir gölgelendirici için bir özellik değeri ayarlar.
func value(forAttributeNamed: String)
Gölgelendirici özelliğinin değeri.

Bu yazıda SKSpriteNode sınfının fonksiyonlarını ve değişkenlerini işledik. Diğer yazılarda görüşmek üzere.

 

 

Yorum Ekle

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.