imedre.com

SKShapeNode Fonksiyonları 2 – Sprite Kit Derinlikleri #10

Merhaba, bir önceki yazıda SKShapeNode sınıfını işledik. Bu yazıda ise SKShapeNode sınıfının fonksiyonlarını ve değişkenlerini göreceğiz. Eğer bir önceki yazıyı okumadıysanız kırmızı butona tıklayıp okuyabilirsiniz. Keyifli okumalar.

SKShapeNode Nedir? SKShapeNode fonksiyonları ve değişkenlerini konulara ayırmak gerekirse;

  1. Şekil Yolu Oluşturma
  2. Şekil Düğümü Yolunu Denetleme
  3. Dolgu Özelliklerini Ayarlama
  4. Kontur Özelliklerini Ayarlama
  5. Şeklin FrameBuffer ile karışımı
  6. Şekil Düğümünün Özelliklerini Okuma
  7. Özel Gölgelendiricilerle Çalışma

7 farklı konuya ayırabiliriz. Hadi başlayalım.

Şekil Yolu(Shape Path) Oluşturma

init(path: CGPath)
Core Grafik yolundan bir şekil düğümü oluşturur.
init(path: CGPath, centered: Bool)
Core Grafik yolundan bir şekil düğümü oluşturur ve merkezlenmiş mi kontrol eder.
init(rect: CGRect)
Dikdörtgen bir yol ile bir şekil düğümü oluşturur.
init(rectOf: CGSize)
Köşeleri yuvarlatılmış, dikdörtgen bir yol ile bir şekil oluşturur.
init(rect: CGRect, cornerRadius: CGFloat)

 Düğümün merkezi orijin köşeleri yuvarlatılmış, dikdörtgen bir yol ile bir şekil oluşturur.
init(circleOfRadius: CGFloat)
Düğümün orijininin üzerinde ortalanmış bir dairesel yol içeren bir şekil düğümü oluşturur.
init(ellipseOf: CGSize)
Düğümün orjininin üzerinde ortalanmış bir eliptik yol ile bir şekil düğümü oluşturur.

init(ellipseIn: CGRect)
Belirtilen dikdörtgeni dolduran eliptik bir yolu olan bir şekil düğümünü oluşturur.
init(points: UnsafeMutablePointer<CGPoint>, count: Int)
Bir dizi noktadan bir şekil düğümü oluşturur.
init(splinePoints: UnsafeMutablePointer<CGPoint>, count:Int)
Bir dizi spline noktasından bir şekil düğümü oluşturur.

Şekil Düğümünün Yolunu(Shape Node) Denetleme

var path: CGPath?
Şekli tanımlayan yol.

Dolgu Özelliklerini Ayarlama

var fillColor: UIColor
Şekli doldurmak için kullanılan renk.
var fillTexture: SKTexture?
Şekli doldurmak için kullanılan doku.
var fillShader: SKShader?
Şekil düğümünün doldurulmuş kısmının rengini belirlemek için kullanılan özel bir gölgelendirici.

Kontur Özelliklerini Ayarlama

var lineWidth: CGFloat
Yolu genişletmek için kullanılan genişlik.
var glowWidth: CGFloat
Konturlu çizgiden dışarı doğru uzanan parlaklık.
var isAntialiased: Bool
Çizildiğinde konturlu yolun düzeltilip düzeltilmeyeceğini belirleyen bir Boole değeri.
var strokeColor: UIColor
Şekli konturlamak için kullanılan renk.
var strokeTexture: SKTexture?
Şekli konturlamak için kullanılan doku.
var strokeShader: SKShader?
Şekil düğümünün konturlu bölümünün rengini belirlemek için kullanılan özel bir gölgelendirici.
var lineCap: CGLineCap
Şekil düğümünün konturlu kısmının uç noktalarını işlemek için kullanılan stil.
var lineJoin: CGLineJoin
Şekil düğümünün konturlu kısmı oluşturulduğunda kullanılan bağlantı tipi.
var miterLimit: CGFloat
Çizgi bir gönye(açı ölçer) birleşim stili kullanarak konturlu olduğunda kullanmak için gönye sınırı.

Şeklin FrameBuffer İle Karışımı

var blendMode: SKBlendMode
Şekli, ana öğenin framebuffer’ına harmanlamak için kullanılan karışım modu.

Şekil Düğümünün Özelliklerini Okuma

var lineLength: CGFloat
Şekil düğümü tarafından tanımlanan çizginin uzunluğu.

Özel Gölgelendiricilerle Çalışma

Özel gölgelendiricileri, bir şekil düğümünün dolgusuna ayrı olarak uygulayabilirsiniz; bu, stileShader‘ı ayarlayarak, fillShader‘ı veya konturu ayarlayarak.
var attributeValues: [String : SKAttributeValue]
Her bir özelliğin değerleri düğümün  gölgelendirici ile ilişkili.
func setValue(SKAttributeValue, forAttribute: String)
Ekli bir gölgelendirici için bir özellik değeri ayarlar.
func value(forAttributeNamed: String)
Gölgelendirici özelliğinin değeri.

Yorum Ekle