imedre.com

SKLabelNode Nedir ve Fonksiyonları Nelerdir – Sprite Kit Derinlikleri #11

Merhaba, bu yazıda SKLabelNode sınıfına değineceğim. Keyifli okumalar.

SKLabelNode

Bir metin etiketi gösteren bir düğüm.

Genel Bakış

Hemen hemen her oyunun oyuncuya “Game Over” görüntülemesi olsa bile bir noktada metni görüntülemesi gerekir. Bunu OpenGL’de uygulamanız gerekiyorsa, doğru olması için zorlayıcı bir iş gerekir. Ancak SKLabelNode sınıfı, yazı tiplerini yüklemek ve ekran için metin oluşturmak için gereken tüm işleri yapar.
Bir etiket düğümünü kullanmak için labelNode (WithFontNamed: ) class yöntemini çağırarak yeni bir etiket düğümü oluşturun. Daha sonra diğer etiket özelliklerini, özellikle text özelliğini yapılandırın. Bir etiket düğümünün boyutu, etiket düğümünün fontName, fontSize ve text özelliklerine göre gizli olarak belirlenir.
Varsayılan olarak, metin etiketi, font düğümünün başlangıcında yatay olarak ortalanır ve yazı tipinin başlangıç çizgisi orijinden geçer. Etiketin konumunu köke göre ayarlamak için verticalAlignmentMode ve horizontalAlignmentMode özellikleri kullanılabilir. Liste 1 yeni bir metin etiketinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

let winner = SKLabelNode(fontNamed: "Chalkduster")
winner.text = "You Win!"
winner.fontSize = 65
winner.fontColor = SKColor.green
winner.position = CGPoint(x: frame.midX, y: frame.midY)
addChild(winner)

Etiket düğümünün özelliklerini her değiştirdiğinizde, sahne bir sonraki işlenişte etiket düğümü otomatik olarak güncellenir.

Fonksiyonlar Ve Değişkenler

SKLabelNode sınıfının fonksiyonlarını ve değişkenlerini konulara ayırmak gerekirse:

  1. Yeni Label Düğümü Oluşturma
  2. Etiket İletisini Yapılandırma
  3. Etiket Yazısını Yapılandırma
  4. Etiketin Konumunu Yapılandırma
  5. Renk Karıştırmalarını Yapma
  6. Etiketin Framebuffe’a Harmanlanması

6 başlıkta toplayabiliriz. Hadi başlayalım.

Yeni Label Node Oluşturma

init(fontNamed: String?)
Belirtilen bir yazı tipiyle yeni bir etiket nesnesini başlatır.
init(text: String?)
Bir metin dizesiyle yeni bir etiket nesnesini başlatır.

Etiket İletisini Yapılandırma

var text: String?
Etiket düğümünün görüntülediği dize.

Etiket Yazısını Yapılandırma

var fontColor: UIColor?
Etiketin rengi.
var fontName: String?
Etiketdeki metin için kullanılan yazı tipi
var fontSize: CGFloat
Etiketde kullanılan yazı tipinin boyutu.

Etiket Konumunu Yapılandırma

var verticalAlignmentMode: SKLabelVerticalAlignmentMode
Düğüm içindeki metnin dikey konumu.
var horizontalAlignmentMode: SKLabelHorizontalAlignmentMode
Düğüm içindeki metnin yatay konumu.

Renk Karıştırmalarını Yapma

var color: UIColor?
Etiketin karışım rengi.
var colorBlendFactor: CGFloat
Rengin yazı tipi rengiyle nasıl harmanlandığını açıklayan bir kayan nokta değeri.

Etiketin Framebuffe’a Harmanlanması

var blendMode: SKBlendMode
Etiketi, üst öğenin framebuffer’ına çekmek için kullanılan karışım modu.

Yorum Ekle